واقعیت جدید زندگی در ایران

واقعیت جدید زندگی در ایران

همه میدونیم که دیگه شرایط مثل قبل نیست. ادمهایی مثل من که تا سال پیش جزو طبقه متوسط جامعه رده بندی میشدن و ثروت های انچانی و پس انداز قابل اتکا ندارن، هر چقد سخت و دردناک، به ناچار باید خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن. نرخ تورم در شهریور ماه امسال نزدیک به … ادامه ی مطلب