کنایه های گزنده جاستین ترودو به ترامپ

کنایه های گزنده جاستین ترودو به ترامپ

  در عصر ایده ها و ایدئولوژی های متضاد و متناقض، برای سیاستمداران دنیای نوین خیلی عادیه که تحمل گرایی رو به عنوان یک شعار جار بزنن. اما جاستین ترودو که هفته پیش در یک مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه نیویورک سخنرانی میکرد گفت این به اندازه لازم، کافی نیست! “در موردش فکر کنید، «من تورو … ادامه ی مطلب