اگه بچه تون دروغ میگه ، ناراحت نشین

اگه بچه تون دروغ میگه ، ناراحت نشین

خیلی از پدر مادرها ممکنه زمانی که با دروغ گفتن بچه شون روبرو بشن ، ناراحت و متعجب بشن که این بچه چرا دروغ میگه؟ نکنه این یه ویژگی شخصیتی باشه و تا اخر عمر باهاش بمونه؟   تحقیقات علمی در مورد دروغگویی کودکان تحقیقات نشون میده بعد از چهار سالگی ، تقریبا همه بچه … ادامه ی مطلب